Concept ấn tượng của chiếc smartwatch Microsoft Surface

30-11--0001

Microsoft đã bắt đầu nhảy vào thị trường thiết bị đeo với dòng sản phẩm Microsoft Band, tuy nhiên gã khổng lồ phần mềm này lại chưa bao giờ tiết lộ ý định ra mắt một chiếc đồng hồ thông minh. Và đó có thể là một quyết định sai lầm, hoặc cũng có thể Microsoft muốn lựa chọn một thời điểm thích hợp.